Kategoria: CVS

Jak zaimportować repozytorium CVS do Gita

Instalujemy konsolę Babun, uruchamiamy ją i instalujemy potrzebne narzędzia:

Logujemy się, aby uniknąć konieczności podawania za każdym razem hasła (zamień anonymous na swój login):

Importujemy repozytorium:

Importowanie dużego repozytorium, może potrwać nawet kilka lub kilkanaście …