Kategoria: Bazy danych

Przydatne polecenia i skrypty

Kilka przydatnych skryptów. Kompresja każdego katalogi w bieżącym katalogu do osobnego archiwum.

Ustawianie uprawnień 755 na katalogi oraz 644 na pliki.

Zmiana nazwy repozytorium SVN.

Pobieranie katalogów z FTP. Polecenie uruchamiamy dowolną liczbę razy, aby …

Indeksowanie i wyszukiwanie plików pod Linuksem

Na jednym serwerów, którym zarządzałem przechowywane były kopie zapasowe plików. Zajmowały ok. 1,5 TB (ponad 4 mln plików) miejsca na dyskach. Przeszukiwanie tak dużego zbioru plików przy pomocy polecenia „find” jest dość uciążliwe, wolne oraz nie każdy użytkownik posiada taką …

ProFTPD – logowanie zdarzeń do bazy SQL

Serwer ProFTPD domyślnie pobiera konfigurację oraz loguje zdarzenia do plików tekstowych. Istnieje jednak moduł, który pozwala na integrację z bazą SQL. Jest to przydatne, gdy chcemy analizować dane (np. podliczać transfer) lub zarządzać użytkownikami z poziomu bazy. W niniejszym wpisie …

Replikacja bazy danych w MySQL

Replikację możemy wykorzystać do zrobienia kopii zapasowej lub jako serwer zapasowy, do którego nasza aplikacja podłączy się, gdy serwer główny w wyniku awarii lub zbyt dużego obciążenia przestanie działać. Konfiguracja replikacji jest prostą operacją i wymaga zmiany zaledwie kilku …

Skrypt do tworzenia kopii zapasowych baz MySQL-a

Skrypt zrzuca zawartość bazy do pliku oraz kompresuje go. Ostatnia operacja, to usuwanie z folderu z kopiami zapasowymi plików utworzonych przed 7. dniami. Skrypt przydaje się podczas tworzenia okresowych kopii zapasowych bazy danych.

Instalacja Oracle XE w Ubuntu

Bazę w wersji Express możemy zainstalować z repozytoriów udostępnianych przez firmę Oracle. Dodajemy repozytorium do pliku /etc/apt/sources.list o pobieramy klucz.

Instalujemy bazę oraz klienta.

Po instalacji uruchamiamy skrypt do konfiguracji bazy.

Po zakończeniu konfigurowania bazy, …