Skrypt do tworzenia kopii zapasowych baz MySQL-a

Skrypt zrzuca zawartość bazy do pliku oraz kompresuje go. Ostatnia operacja, to usuwanie z folderu z kopiami zapasowymi plików utworzonych przed 7. dniami.

Skrypt przydaje się podczas tworzenia okresowych kopii zapasowych bazy danych.

#!/bin/bash

HOST=localhost
USER=root
PASSWORD=mypassword
DB=mydatabase

DIR=/root/backups/mysql
FILENAME="${DIR}/${DB}_`date +'%Y_%m_%d_%H_%M'`.sql"

mysqldump \
    --allow-keywords \
    --compress \
    --create-options \
    --disable-keys \
    --extended-insert \
    --host=$HOST \
    --events \
    --no-autocommit \
    --password=$PASSWORD \
    --quote-names \
    --routines \
    --skip-add-locks \
    --skip-comments \
    --skip-compact \
    --triggers \
    --user=$USER $DB > $FILENAME

gzip $FILENAME

find $DIR -mtime +7 -exec rm {} \;
Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, MySQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.