Kategoria: Oracle

Instalacja Oracle XE w Ubuntu

Bazę w wersji Express możemy zainstalować z repozytoriów udostępnianych przez firmę Oracle. Dodajemy repozytorium do pliku /etc/apt/sources.list o pobieramy klucz.

Instalujemy bazę oraz klienta.

Po instalacji uruchamiamy skrypt do konfiguracji bazy.

Po zakończeniu konfigurowania bazy, …