Instalacja Oracle XE w Ubuntu

Bazę w wersji Express możemy zainstalować z repozytoriów udostępnianych przez firmę Oracle.

Dodajemy repozytorium do pliku /etc/apt/sources.list o pobieramy klucz.

deb http://oss.oracle.com/debian/ unstable main non-free
wget http://oss.oracle.com/el4/RPM-GPG-KEY-oracle -O- | sudo apt-key add -

Instalujemy bazę oraz klienta.

sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-xe oracle-xe-client

Po instalacji uruchamiamy skrypt do konfiguracji bazy.

sudo /etc/init.d/oracle-xe configure

Po zakończeniu konfigurowania bazy, wchodzimy pod poniższy adres:

http://127.0.0.1:8080/apex

Pojawi się ekran logowania. Wspisujemy login „system” oraz hasło podane podczas instalacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, Oracle. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.