Kategoria: Windows Phone

The name 'IsolatedStorageSettings' does not exist in the current context

Aby wyeliminować poniższy błąd:

należy wykonać dwie czynności: Dodać „using System.IO.IsolatedStorage;” na początek pliku. Dodać referencję do pliku „System.Windows.dll”. Aby dodać referencję: Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu w oknie Solution Explorer. Wybieramy Add Reference… Przechodzimy …