The name ‚IsolatedStorageSettings’ does not exist in the current context

Aby wyeliminować poniższy błąd:

należy wykonać dwie czynności:

  1. Dodać „using System.IO.IsolatedStorage;” na początek pliku.
  2. Dodać referencję do pliku „System.Windows.dll”.

Aby dodać referencję:

  1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu w oknie Solution Explorer.
  2. Wybieramy Add Reference…
  3. Przechodzimy do zakładki .NET.
  4. Wybieramy pozycję System.Windows.
  5. Zatwierdzamy klikjąc na przycisk OK.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.