Kategoria: OpenGL

CMake – Could NOT find OpenGL

Jeżeli CMake nie potrafi znaleźć bliboteki OpenGL w Ubuntu:

to wystarczy zainstalować poniższy pakiet:

i uruchomić ponownie CMake’a: