CMake – Could NOT find OpenGL

Jeżeli CMake nie potrafi znaleźć bliboteki OpenGL w Ubuntu:

CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:108 (message):
  Could NOT find OpenGL (missing: OPENGL_gl_LIBRARY OPENGL_INCLUDE_DIR)
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:315 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindOpenGL.cmake:161 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)
  CMakeLists.txt:68 (find_package)

to wystarczy zainstalować poniższy pakiet:

sudo apt-get build-dep

i uruchomić ponownie CMake’a:

-- Found OpenGL: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii OpenGL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.