Kategoria: Oprogramowanie

OpenVPN na instancji EC2 (Amazon)

Serwer W celu instalacji OpenVPN-a trzeba włączyć repozytoriun EPEL:

Instalujemy easy-rsa i OpenVPN:

Generujemy certyfikat i klucz dla serwera:

Kopiujemy pliki do katalogu OpenVPN-a:

Generujemy klucz dla TLS-a:

Tworzymy plik konfiguracyjny dla serwera: …

Git – Patch does not have a valid e-mail address.

Poniższy błąd pojawia się, gdy chcemy użyć patcha w innym formacie niż akceptowanym przez polecenie „git am”:

Prostym rozwiązaniem jest dodanie dowolnego nagłówka w poprawnym formacie. Przykład:

Linki http://git.661346.n2.nabble.com/Problems-with-git-am-td3895920.html

Git – SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Ten problem pojawia się, gdy sami tworzymy certyfikaty SSL dla Gita. Poprawna metoda rozwiązania problemu, to wskazanie Gitowi certyfikatów CA:

Problem można również pominąć wyłączyć sprawdzanie certyfikatów w Gicie:

Linki http://www.jamescoyle.net/how-to/1891-git-ssl-certificate-problem-caused-by-self-signed-certificates

Jak zaimportować repozytorium CVS do Gita

Instalujemy konsolę Babun, uruchamiamy ją i instalujemy potrzebne narzędzia:

Logujemy się, aby uniknąć konieczności podawania za każdym razem hasła (zamień anonymous na swój login):

Importujemy repozytorium:

Importowanie dużego repozytorium, może potrwać nawet kilka lub kilkanaście …

Wersjonowanie konfiguracji serwera

Na swoim serwerze tworzę kopie zapasowe plików konfiguracyjnych oraz ważnych plików przy pomocy systemu kontroli wersji. Używanie systemu kontroli wersji ma przewagę nad zwykłymi kopiami zapasowymi, ponieważ mogę z łatwością sprawdzać które linie zostały zmodyfikowane oraz przywracać poprzednie wersje przy …

Emulowanie parametrów sieci przy pomocy netem

netem służy do emulowania opóźnień i utraty danych w sieciach komputerowych. Przy jego pomocy możemy sprawdzić czy nasze oprogramowanie jest odporne na działanie zakłóceń w sieci. Do testów używam systemu Debian. Instalujemy emulator:

Po instalacji możemy dodawać reguły …

nginx – 413 Request Entity Too Large

Błąd pojawia się, gdy próbujemy wysłać na serwer zbyt duży plik. Rozwiązaniem jest dodanie ustawienia „client_max_body_size” do sekcji „server”:

 

OpenCL tutorial – część 4

Na koniec przedstawię obiektowe API OpenCL dla języka C++. Jedyne co musimy zrobić, to pobrać plik „cl.hpp” ze strony Khronosa i umieścić go w tym samym katalogu co plik „cl.h”, czyli „dependencies\OpenCL\include\CL”. Poniższy przykład wykonuje takie same operacji …

Instalacja node.js w systemie Debian

Pobieramy źródła:

Konfigurujemy, kompilujemy i instalujemy:

Aplikacje zostaną zainstalowane do katalogu /usr/local/bin. Poprawność instalacji możemy przetestować wywołując program „node”. Uruchomi się konsola, w której można wykonywać polecenia JS np.:

Konsolę zamykamy naciskając dwukrotnie kombinację Ctrl …

There is an existing hotfix branch. Finish that one first.

gitflow to świetne narzędzie do zarządzania kodem. Jednak posiada jedną irytującą mnie cechę, nie pozwala na tworzenie więcej niż jednej gałęzi hotfix. Rozumiem powody dla których takie działanie jest pożądane, ale czasem nie jest możliwe opublikowanie poprawki zaraz …