Git – Patch does not have a valid e-mail address.

Poniższy błąd pojawia się, gdy chcemy użyć patcha w innym formacie niż akceptowanym przez polecenie „git am”:

Patch does not have a valid e-mail address.

Prostym rozwiązaniem jest dodanie dowolnego nagłówka w poprawnym formacie. Przykład:

From 610f99ec7d22b5750f12350f67c1341d6be8030f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Junio C Hamano <[hidden email]>
Date: Sun, 25 Oct 2009 18:41:09 -0700
Subject: [PATCH] Update draft release notes to 1.6.6

Linki

http://git.661346.n2.nabble.com/Problems-with-git-am-td3895920.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii Git. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.