Wersjonowanie konfiguracji serwera

Na swoim serwerze tworzę kopie zapasowe plików konfiguracyjnych oraz ważnych plików przy pomocy systemu kontroli wersji.

Używanie systemu kontroli wersji ma przewagę nad zwykłymi kopiami zapasowymi, ponieważ mogę z łatwością sprawdzać które linie zostały zmodyfikowane oraz przywracać poprzednie wersje przy pomocy jednego polecenia.

Aby utworzyć repozytorium, przechodzimy do głównego katalogu:

cd /

Tworzymy puste repozytorium:

git init

Następnie tworzymy plik .gitignore, w którym umieszczamy regułę ignorującą wszystkie pliki oraz katalogi. Robimy tak, ponieważ łatwiej jest dodać pliki, które chcemy wersjonować niż wyłączać wszystkie, które nie powinny się znaleźć w repozytorium.

touch /.gitignore
echo "/*" > .gitignore

Ponieważ domyślnie ignorujemy wszystko, nowe pliki musimy dodawać z opcją -f:

git add -f /etc/apache2
git add -f /etc/php5

Następnie zachowujemy zmiany:

git commit -m "Added Apache and PHP configuration."

Jeżeli chcemy sprawdzić co zostało zmienione, to wykonujemy polecenie:

git status

W ten sposób możemy łatwo śledzić zmiany w konfiguracji lub sprawdzić czy instalacja dodatkowych aplikacji wpływa na konfigurację. Jeżeli serwer przestanie działać poprawnie, to można łatwo wrócić do poprzedniej.

Jest to tylko prosty przykład wykorzystania systemu kontroli wersji do tworzenia kopii zapasowej konfiguracji. Repozytorium powinno się znajdować na osobnym serwerze tak, aby w przypadku awarii możliwe było uzyskanie dostępu do kopii.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Git, Linux. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.