Wersjonowanie konfiguracji serwera

Na swoim serwerze tworzę kopie zapasowe plików konfiguracyjnych oraz ważnych plików przy pomocy systemu kontroli wersji.

Używanie systemu kontroli wersji ma przewagę nad zwykłymi kopiami zapasowymi, ponieważ mogę z łatwością sprawdzać które linie zostały zmodyfikowane oraz przywracać poprzednie wersje przy pomocy jednego polecenia.

Aby utworzyć repozytorium, przechodzimy do głównego katalogu:

Tworzymy puste repozytorium:

Następnie tworzymy plik .gitignore, w którym umieszczamy regułę ignorującą wszystkie pliki oraz katalogi. Robimy tak, ponieważ łatwiej jest dodać pliki, które chcemy wersjonować niż wyłączać wszystkie, które nie powinny się znaleźć w repozytorium.

Ponieważ domyślnie ignorujemy wszystko, nowe pliki musimy dodawać z opcją -f:

Następnie zachowujemy zmiany:

Jeżeli chcemy sprawdzić co zostało zmienione, to wykonujemy polecenie:

W ten sposób możemy łatwo śledzić zmiany w konfiguracji lub sprawdzić czy instalacja dodatkowych aplikacji wpływa na konfigurację. Jeżeli serwer przestanie działać poprawnie, to można łatwo wrócić do poprzedniej.

Jest to tylko prosty przykład wykorzystania systemu kontroli wersji do tworzenia kopii zapasowej konfiguracji. Repozytorium powinno się znajdować na osobnym serwerze tak, aby w przypadku awarii możliwe było uzyskanie dostępu do kopii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.