Instalacja node.js w systemie Debian

Pobieramy źródła:

wget http://nodejs.org/dist/v0.6.10/node-v0.6.10.tar.gz
tar xvzf node-v0.6.10.tar.gz
cd node-v0.6.10/

Konfigurujemy, kompilujemy i instalujemy:

./configure
make
make install

Aplikacje zostaną zainstalowane do katalogu /usr/local/bin. Poprawność instalacji możemy przetestować wywołując program „node”. Uruchomi się konsola, w której można wykonywać polecenia JS np.:

> a = 2;
2
> b = 3;
3
> a + b;
5

Konsolę zamykamy naciskając dwukrotnie kombinację Ctrl + C.

Możemy uruchomić prosty serwer. Tworzymy plik hello.js wraz z poniższą zawartością (przykład z dokumentacji):

var http = require('http');
http.createServer(function(req, res){
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World\n');
}).listen(1337, "193.17.184.252");

a następnie uruchamiamy serwer:

node hello.js
Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, Oprogramowanie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.