Wysokiej jakości grafiki (antyaliasing) w pakiecie R

Aby móc renderować grafiki wysokiej jakości (np. z aktywnym antyaliasingiem) należy zainstalować bibliotekę Cairo (polecenie wykonujemy w konsoli R):

System rozpocznie pobieranie i kompilowanie biblioteki. Jeżeli podczas instalacji otrzymamy komunikat o braku pliku cairo.h:

to znaczy, że nie mamy w systemie paczki z plikami źródłowymi biblioteki Cairo. Instalujemy pakiet „libcairo2-dev”:

Ponownie próbujemy pobrać bibliotekę Cairo:

Możemy otrzymać kolejny komunikat o braku plików z nagłówkami:

Instalujemy kolejną paczkę:

Jeszcze raz uruchamiamy konsolę R i próbujemy zainstalować Cairo. Jeżeli instalacja przebiegnie pomyślnie, to na końcu otrzymamy następujący komunikat:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.