Przydatne polecenia i skrypty

Kilka przydatnych skryptów.

  • Kompresja każdego katalogi w bieżącym katalogu do osobnego archiwum.
for f in */; do tar -zcvf ${f%/}.tar.gz ${f%/}; done
  • Ustawianie uprawnień 755 na katalogi oraz 644 na pliki.
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
  • Zmiana nazwy repozytorium SVN.
svnadmin dump $1 > /tmp/repo
svnadmin create $2
svnadmin load $2 < /tmp/repo
rm /tmp/repo
  • Pobieranie katalogów z FTP. Polecenie uruchamiamy dowolną liczbę razy, aby przyśpieszyć pobieranie.
wget -r -nc -b ftp://user:passwordj@domain.com/dir/to/download/
  • Wyszukiwanie plików MySQL-a.
lsof -nc mysqld | grep -vE '(\.so(\..*)?$|\.frm|\.MY?|\.ibd|ib_logfile|ibdata|TCP)'

Linki

http://www.dbasquare.com/2012/06/02/how-to-find-mysql-binary-logs-error-logs-temporary-files/
http://themattreid.com/wordpress/2012/04/10/fun-with-bash-one-liners/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, MySQL, SVN. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.