Przydatne polecenia i skrypty

Kilka przydatnych skryptów.

  • Kompresja każdego katalogi w bieżącym katalogu do osobnego archiwum.

  • Ustawianie uprawnień 755 na katalogi oraz 644 na pliki.

  • Zmiana nazwy repozytorium SVN.

  • Pobieranie katalogów z FTP. Polecenie uruchamiamy dowolną liczbę razy, aby przyśpieszyć pobieranie.

  • Wyszukiwanie plików MySQL-a.

Linki

http://www.dbasquare.com/2012/06/02/how-to-find-mysql-binary-logs-error-logs-temporary-files/
http://themattreid.com/wordpress/2012/04/10/fun-with-bash-one-liners/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.