Instalacja Javy w kontenerze OpenVZ

Problem napotkałem przy próbie instalacji pakietu „erlang” w Debianie 6. Pakiet wymaga Javy, ale instalacja Javy w kontenerze OpenVZ kończy się błędem z powodu limitów pamięci. Przerwanej instalacji nie można ukończyć, nie można również usunąć instalowanego pakietu.

Polecenie „apt-get install erlang” lub później „apt-get upgrade” wyświetla następujące komunikaty:

#apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Setting up ca-certificates-java (20100412) ...
creating /etc/ssl/certs/java/cacerts...
Could not create the Java virtual machine.
error adding brasil.gov.br/brasil.gov.br.crt
error adding cacert.org/cacert.org.crt
error adding debconf.org/ca.crt
error adding gouv.fr/cert_igca_dsa.crt
error adding gouv.fr/cert_igca_rsa.crt
error adding mozilla/ABAecom_=sub.__Am._Bankers_Assn.=_Root_CA.crt
error adding mozilla/AOL_Time_Warner_Root_Certification_Authority_1.crt
error adding mozilla/AOL_Time_Warner_Root_Certification_Authority_2.crt
error adding mozilla/AddTrust_External_Root.crt
error adding mozilla/AddTrust_Low-Value_Services_Root.crt
error adding mozilla/AddTrust_Public_Services_Root.crt
error adding mozilla/AddTrust_Qualified_Certificates_Root.crt
error adding mozilla/America_Online_Root_Certification_Authority_1.crt
error adding mozilla/America_Online_Root_Certification_Authority_2.crt
error adding mozilla/Baltimore_CyberTrust_Root.crt
error adding mozilla/COMODO_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/COMODO_ECC_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/Camerfirma_Chambers_of_Commerce_Root.crt
error adding mozilla/Camerfirma_Global_Chambersign_Root.crt
error adding mozilla/Certplus_Class_2_Primary_CA.crt
error adding mozilla/Certum_Root_CA.crt
error adding mozilla/Comodo_AAA_Services_root.crt
error adding mozilla/Comodo_Secure_Services_root.crt
error adding mozilla/Comodo_Trusted_Services_root.crt
error adding mozilla/DST_ACES_CA_X6.crt
error adding mozilla/DST_Root_CA_X3.crt
error adding mozilla/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.crt
error adding mozilla/DigiCert_Global_Root_CA.crt
error adding mozilla/DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt
error adding mozilla/Digital_Signature_Trust_Co._Global_CA_1.crt
error adding mozilla/Digital_Signature_Trust_Co._Global_CA_2.crt
error adding mozilla/Digital_Signature_Trust_Co._Global_CA_3.crt
error adding mozilla/Digital_Signature_Trust_Co._Global_CA_4.crt
error adding mozilla/Entrust.net_Global_Secure_Personal_CA.crt
error adding mozilla/Entrust.net_Global_Secure_Server_CA.crt
error adding mozilla/Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.crt
error adding mozilla/Entrust.net_Secure_Personal_CA.crt
error adding mozilla/Entrust.net_Secure_Server_CA.crt
error adding mozilla/Entrust_Root_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/Equifax_Secure_CA.crt
error adding mozilla/Equifax_Secure_Global_eBusiness_CA.crt
error adding mozilla/Equifax_Secure_eBusiness_CA_1.crt
error adding mozilla/Equifax_Secure_eBusiness_CA_2.crt
error adding mozilla/Firmaprofesional_Root_CA.crt
error adding mozilla/GTE_CyberTrust_Global_Root.crt
error adding mozilla/GTE_CyberTrust_Root_CA.crt
error adding mozilla/GeoTrust_Global_CA.crt
error adding mozilla/GeoTrust_Global_CA_2.crt
error adding mozilla/GeoTrust_Primary_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/GeoTrust_Universal_CA.crt
error adding mozilla/GeoTrust_Universal_CA_2.crt
error adding mozilla/GlobalSign_Root_CA.crt
error adding mozilla/GlobalSign_Root_CA_-_R2.crt
error adding mozilla/Go_Daddy_Class_2_CA.crt
error adding mozilla/IPS_CLASE1_root.crt
error adding mozilla/IPS_CLASE3_root.crt
error adding mozilla/IPS_CLASEA1_root.crt
error adding mozilla/IPS_CLASEA3_root.crt
error adding mozilla/IPS_Chained_CAs_root.crt
error adding mozilla/IPS_Servidores_root.crt
error adding mozilla/IPS_Timestamping_root.crt
error adding mozilla/NetLock_Business_=Class_B=_Root.crt
error adding mozilla/NetLock_Express_=Class_C=_Root.crt
error adding mozilla/NetLock_Notary_=Class_A=_Root.crt
error adding mozilla/NetLock_Qualified_=Class_QA=_Root.crt
error adding mozilla/Network_Solutions_Certificate_Authority.crt
error adding mozilla/QuoVadis_Root_CA.crt
error adding mozilla/QuoVadis_Root_CA_2.crt
error adding mozilla/QuoVadis_Root_CA_3.crt
error adding mozilla/RSA_Root_Certificate_1.crt
error adding mozilla/RSA_Security_1024_v3.crt
error adding mozilla/RSA_Security_2048_v3.crt
error adding mozilla/SecureTrust_CA.crt
error adding mozilla/Secure_Global_CA.crt
error adding mozilla/Security_Communication_Root_CA.crt
error adding mozilla/Sonera_Class_1_Root_CA.crt
error adding mozilla/Sonera_Class_2_Root_CA.crt
error adding mozilla/Staat_der_Nederlanden_Root_CA.crt
error adding mozilla/Starfield_Class_2_CA.crt
error adding mozilla/StartCom_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/StartCom_Ltd..crt
error adding mozilla/SwissSign_Gold_CA_-_G2.crt
error adding mozilla/SwissSign_Platinum_CA_-_G2.crt
error adding mozilla/SwissSign_Silver_CA_-_G2.crt
error adding mozilla/Swisscom_Root_CA_1.crt
error adding mozilla/TC_TrustCenter__Germany__Class_2_CA.crt
error adding mozilla/TC_TrustCenter__Germany__Class_3_CA.crt
error adding mozilla/TDC_Internet_Root_CA.crt
error adding mozilla/TDC_OCES_Root_CA.crt
error adding mozilla/TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_1.crt
error adding mozilla/TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_2.crt
error adding mozilla/Taiwan_GRCA.crt
error adding mozilla/Thawte_Personal_Basic_CA.crt
error adding mozilla/Thawte_Personal_Freemail_CA.crt
error adding mozilla/Thawte_Personal_Premium_CA.crt
error adding mozilla/Thawte_Premium_Server_CA.crt
error adding mozilla/Thawte_Server_CA.crt
error adding mozilla/Thawte_Time_Stamping_CA.crt
error adding mozilla/UTN-USER_First-Network_Applications.crt
error adding mozilla/UTN_DATACorp_SGC_Root_CA.crt
error adding mozilla/UTN_USERFirst_Email_Root_CA.crt
error adding mozilla/UTN_USERFirst_Hardware_Root_CA.crt
error adding mozilla/ValiCert_Class_1_VA.crt
error adding mozilla/ValiCert_Class_2_VA.crt
error adding mozilla/VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G5.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_2_Public_Primary_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_2_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_2_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_4_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.crt
error adding mozilla/Verisign_Class_4_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.crt
error adding mozilla/Verisign_RSA_Secure_Server_CA.crt
error adding mozilla/Verisign_Time_Stamping_Authority_CA.crt
error adding mozilla/Visa_International_Global_Root_2.crt
error adding mozilla/Visa_eCommerce_Root.crt
error adding mozilla/WellsSecure_Public_Root_Certificate_Authority.crt
error adding mozilla/Wells_Fargo_Root_CA.crt
error adding mozilla/XRamp_Global_CA_Root.crt
error adding mozilla/beTRUSTed_Root_CA-Baltimore_Implementation.crt
error adding mozilla/beTRUSTed_Root_CA.crt
error adding mozilla/beTRUSTed_Root_CA_-_Entrust_Implementation.crt
error adding mozilla/beTRUSTed_Root_CA_-_RSA_Implementation.crt
error adding mozilla/thawte_Primary_Root_CA.crt
error adding signet.pl/signet_ca1_pem.crt
error adding signet.pl/signet_ca2_pem.crt
error adding signet.pl/signet_ca3_pem.crt
error adding signet.pl/signet_ocspklasa2_pem.crt
error adding signet.pl/signet_ocspklasa3_pem.crt
error adding signet.pl/signet_pca2_pem.crt
error adding signet.pl/signet_pca3_pem.crt
error adding signet.pl/signet_rootca_pem.crt
error adding signet.pl/signet_tsa1_pem.crt
error adding spi-inc.org/spi-ca-2003.crt
error adding spi-inc.org/spi-cacert-2008.crt
error adding telesec.de/deutsche-telekom-root-ca-2.crt
failed (VM used: java-6-openjdk).
dpkg: error processing ca-certificates-java (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
configured to not write apport reports
Errors were encountered while processing:
ca-certificates-java
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Java wprawdzie instaluje się, ale nie można jej uruchomić inaczej niż z parametrami, które ograniczają zużycie pamięci:

# java -version
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Could not create the Java virtual machine.

Poniższe rozwiązanie działa, ale wymaga dodawanie argumentów za każdym razem, gdy chcemy uruchomić program napisany w Javie:

# java -Xms16M -Xmx32M -version
java version "1.6.0_18"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.8.13) (6b18-1.8.13-0+squeeze1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 14.0-b16, mixed mode)

Jednak to nie pozwoli na dokończenie przerwanej instalacji. Rozwiązaniem problemu okazało się wyeksporotwanie opcji Javy, a następnie dokończenie instalacji:

# export _JAVA_OPTIONS="-Xms16M -Xmx32M"
# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Setting up ca-certificates-java (20100412) ...
creating /etc/ssl/certs/java/cacerts...
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Xms16M -Xmx32M
done.

Linki

http://serverfault.com/questions/168080/java-vm-problem-in-openvz
http://serverfault.com/questions/330850/cannot-create-java-vm-on-openvz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Java, Linux, OpenVZ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.