OpenStack – część 1 – Instalacja na CentOS

Zakładam, że posiadamy już zainstalowany system CentOS w wersji 7 (obraz).

Według jednego z poradników przed instalacją OpenStacka należy wyłączyć w systemie usługi NetworkManager i firewalld oraz włączyć usługę network:

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl mask firewalld

systemctl disable NetworkManager
systemctl stop NetworkManager
systemctl mask NetworkManager

systemctl enable network
systemctl start network

Instalujemy paczkę z najnowszą na chwile obecną wersją Queens:

yum -y install centos-release-openstack-queens

Aktualizujemy repozytoria i pakiety:

yum -y update

Instalujemy paczkę packstack, która automatycznie zainstaluje usługi OpenStacka:

yum -y install openstack-packstack

Uruchamiamy packstacka:

packstack --allinone

W przypadku wystąpienia poniższego błędu:

ERROR : Failed to load plugin from file ssl_001.py

należy zainstalować python-setuptools:

yum -y install python-setuptools

Ponownie uruchamiamy packstacka i czekamy na zakończenie instalacji usług OpenStacka. W moim przypadku trwało to około 40 minut:

**** Installation completed successfully ******

Wchodzimy w przeglądarce pod adres naszego serwer, aby uruchomić panel zarządzania Horizon. Login i hasło do panelu zarządzania znajdują się w pliku „keystonerc_admin”.

cat keystonerc_admin

Jeżeli chcemy korzystać z poleceń konsoli OpenStacka, to należy uruchomić ten plik:

source keystonerc_admin

Np. poniższe polecenie zwróci listę usług OpenStacka:

openstack service list

Linki

https://www.youtube.com/watch?v=ozUvALQw5T8

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1553463

Ten wpis został opublikowany w kategorii CentOS, OpenStack. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.