OpenStack – część 1 – Instalacja na CentOS

Zakładam, że posiadamy już zainstalowany system CentOS w wersji 7 (obraz).

Według jednego z poradników przed instalacją OpenStacka należy wyłączyć w systemie usługi NetworkManager i firewalld oraz włączyć usługę network:

Instalujemy paczkę z najnowszą na chwile obecną wersją Queens:

Aktualizujemy repozytoria i pakiety:

Instalujemy paczkę packstack, która automatycznie zainstaluje usługi OpenStacka:

Uruchamiamy packstacka:

W przypadku wystąpienia poniższego błędu:

należy zainstalować python-setuptools:

Ponownie uruchamiamy packstacka i czekamy na zakończenie instalacji usług OpenStacka. W moim przypadku trwało to około 40 minut:

Wchodzimy w przeglądarce pod adres naszego serwer, aby uruchomić panel zarządzania Horizon. Login i hasło do panelu zarządzania znajdują się w pliku „keystonerc_admin”.

Jeżeli chcemy korzystać z poleceń konsoli OpenStacka, to należy uruchomić ten plik:

Np. poniższe polecenie zwróci listę usług OpenStacka:

Linki

https://www.youtube.com/watch?v=ozUvALQw5T8

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1553463

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.