PHP 5.4 – instalacja ze źródeł

Pobieramy i rozpakowujemy najnowszą wersję PHP.

Przed instalacją należy uruchomić skrypt konfiguracyjny. Skrypt uruchomiony z opcją „–help” wyświetli wszystkie dostępne opcje.

Moja konfiguracja wygląda następująco.

Jeżeli konfiguracja przebiegnie pomyślnie, to możemy skompilować i zainstalować PHP. Po kompilacji warto wykonać testy poleceniem „make test” i przesłać ich wyniki do

Domyślnie PHP zostanie zainstalowane w katalogu „/usr/local/bin/”. Możemy sprawdzić czy instalacja została wykonana poprawnie sprawdzając wersję PHP oraz listę zainstalowanych modułów.

Linki

http://www.php.net/get/php-5.4.0.tar.gz/from/a/mirror

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.