PHP 5.4 – instalacja ze źródeł

Pobieramy i rozpakowujemy najnowszą wersję PHP.

wget http://cz.php.net/distributions/php-5.4.0.tar.gz
tar xvzf php-5.4.0.tar.gz
cd php-5.4.0

Przed instalacją należy uruchomić skrypt konfiguracyjny. Skrypt uruchomiony z opcją „–help” wyświetli wszystkie dostępne opcje.

./configure --help

Moja konfiguracja wygląda następująco.

./configure \
  --disable-short-tags \
  --enable-bcmath \
  --enable-calendar \
  --enable-dom \
  --enable-exif \
  --enable-fpm \
  --enable-ftp \
  --enable-libxml \
  --enable-mbstring \
  --enable-pdo \
  --enable-session \
  --enable-soap \
  --enable-sockets \
  --enable-zip \
  --with-bz2 \
  --with-curl \
  --with-fpm-user=www-data \
  --with-fpm-group=www-data \
  --with-gd \
  --with-openssl \
  --with-mcrypt \
  --with-mysql \
  --with-mysql-sock \
  --with-mysqli \
  --with-pdo-mysql \
  --with-tidy \
  --with-xmlrpc \
  --with-xsl \
  --with-zlib

Jeżeli konfiguracja przebiegnie pomyślnie, to możemy skompilować i zainstalować PHP. Po kompilacji warto wykonać testy poleceniem „make test” i przesłać ich wyniki do

make all
make test
make install

Domyślnie PHP zostanie zainstalowane w katalogu „/usr/local/bin/”. Możemy sprawdzić czy instalacja została wykonana poprawnie sprawdzając wersję PHP oraz listę zainstalowanych modułów.

php -v
PHP 5.4.0 (cli) (built: Apr 20 2012 23:50:34)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies
php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
ereg
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mcrypt
mysql
mysqli
mysqlnd
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
Reflection
session
SimpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
tidy
tokenizer
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
zip
zlib

[Zend Modules]

Linki

http://www.php.net/get/php-5.4.0.tar.gz/from/a/mirror

Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux, PHP. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.