VNC w Debianie

Jeżeli chcemy skonfigurować usługę VNC, to najprostszym rozwiązaniem jest użycie x11vnc:

Aby usługa startowała automatycznie tworzymy plik /etc/systemd/system/x11vnc.service:

Ustawiamy usługę, aby startowała razem z systemem i uruchamiamy ją:

Powyższa konfiguracja pozwala na podłączenie się do sesji aktualnie zalogowanego użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.