VNC w Debianie

Jeżeli chcemy skonfigurować usługę VNC, to najprostszym rozwiązaniem jest użycie x11vnc:

 apt-get install x11vnc 

Aby usługa startowała automatycznie tworzymy plik /etc/systemd/system/x11vnc.service:

[Unit]                                                                        
Description="x11vnc"                                                                 
Requires=display-manager.service                                                           
After=display-manager.service                                                            
                                                                           
[Service]                                                                      
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -forever -rfbport 5900 -xkb -noxrecord -noxfixes -noxdamage -shared -norc -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -display :0 
ExecStop=/usr/bin/killall x11vnc                                                           
Restart=always                                                                    
RestartSec=10                                                                    
                                                                           
[Install]                                                                      
WantedBy=multi-user.target                                                              

Ustawiamy usługę, aby startowała razem z systemem i uruchamiamy ją:

systemctl enable x11vnc
systemctl start x11vnc

Powyższa konfiguracja pozwala na podłączenie się do sesji aktualnie zalogowanego użytkownika.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.